podatki pośrednie

Podatki pośrednie

Podatki pośrednie to takie podatki, które są nakładane na wydatki na dobra i usługi. Podmioty które je płacą nie są zobowiązane do ich bezpośredniej zapłaty. Płaci je pośrednio dokonując zakupów lub zlecając usługi. Najważniejszy jest tu podatek VAT, czyli podatek od wartości dodanej. Jest on w rzeczywistości podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Płatnikiem podatku są wszystkie instytucje uczestniczące w obrocie towarowym.

Rozróżniamy cztery rodzaje podatków pośrednich;

 1. Wspomniany wyżej podatek od towarów i usług VAT
 2. Opłaty akcyzowe – nakładane np. Na wyroby alkoholowe i tytoniowe
 3. Opłaty rejestracyjne pobierane od posiadaczy samochodów i telewizorów
 4. Cło

Rolą podatków pośrednich jest np. automatyczne stabilizowanie koniunktury dzięki wrażliwości na zmiany poziomu dochodu narodowego. Pełnią również rolę stymulacyjną – mogą być instrumentem oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych. Ich wysokość wpływa na poziom konsumpcji  – wzrost podatków obniża popyt wewnętrzny, natomiast ich obniżka ten popyt pobudza.

podatki

Zwolnienie z podatku VAT

O zwolnieniu podmiotowym mówi art.113 ust.1 ustawy o VAT. Napisano w nim, że od podatku zwolniona jest sprzedaż u tych podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku podatkowym określonego limitu czyli 200 tysięcy złotych z opodatkowanej sprzedaży z poprzedniego roku podatkowego (poprzednio kwota ta wynosiła 150 tysięcy złotych).

Jeżeli podatnik przekroczy dopuszczony limit sprzedaży, traci możliwość zwolnienia z podatku. W takiej sytuacji ponownie podlega on obowiązkowi podatkowemu i jest zobowiązany opodatkować całą transakcję, która przyczyniła się do przekroczenia wskazanego limitu.

Jeżeli przedsiębiorca – podatnik stracił prawo do zwolnienia z podatku VAT (lub gdy sam z niego zrezygnował, co jest możliwe), to  o ile spełni wszystkie warunki może postarać się o jego przywrócenie. Jest to możliwe dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utraciło się prawo do zwolnienia. Zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu VAT-R należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.

W razie wątpliwości i chcąc uniknąć pomyłek i przykrych konsekwencji najlepszym sposobem jest doradca podatkowy Poznań, który bez wątpienia udzieli każdemu przedsiębiorcy pomocy. Dzięki temu rozliczanie się z fiskusem będzie bezstresowe.

podatki bezopśrednie

Podatki bezpośrednie

Podatki bezpośrednie to takie podatki, które obciążają bezpośrednio każdego podatnika i są jego kosztem. Każdy podatnik jest zobowiązany do ich odprowadzania do właściwego organu podatkowego. Podatki bezpośrednie w takim podstawowym podziale to  podatki dochodowe, przychodowe i majątkowe.

Do podatków bezpośrednich zaliczają się:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT;
 • podatek dochodowy od osób prawnych – CIT;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek leśny;
 • podatek rolny;
 • podatek tonażowy;
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin;
 • podatek od środków transportowych;
 • Podatek od nieruchomości.

 

I te dwa pierwsze są tymi podstawowymi:

– podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

Szczegółowe regulacje można znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest podatkiem bezpośrednim, zwyczajnym, obowiązkowym, ma charakter dochodowy i osobisty. Zasila on dochód budżetu państwa, ale udział we wpływach mają również samorządy.

– podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

Szczegółowe regulacje można znaleźć  w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek ten jest bezpośredni i obligatoryjny. Podatek ten jest dochodem budżetu państwa ale partycypuje w nim również samorząd.