Co to jest podatek?

Podatek jest to  obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ który te podatki pobiera.  Współcześnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi.  Ale dawniej znane były również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostały uznane za podatki muszą posiadać 4 cechy:

– nieodpłatność

– przymusowość

– publicznoprawność

– bezzwrotność
Generalnie podatki w Polsce dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie: nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, od spadków i darowizn, leśny i inne. Podatki pośrednie: nakładane na towary i usługi, np. VAT, akcyza, cło  – ostatecznie podatki te płaci konsument.
Współcześnie pieniądze z podatków zasilają budżet państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, mogą utrzymywać wojsko, policję, oświatę lub służbę zdrowia.

System podatkowy to setki lat dynamicznych zmian, różnych regulacji i przepisów, które zwykle nie do końca spełniały określone założenia. Podatki od zawsze dla społeczeństwa były i będą za wysokie, a dla państwa zawszy były i będą  zbyt niskie. Do dziś w tej kwestii nie znaleziono kompromisu i na to się nie zanosi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *