Podatki bezpośrednie

Podatki bezpośrednie to takie podatki, które obciążają bezpośrednio każdego podatnika i są jego kosztem. Każdy podatnik jest zobowiązany do ich odprowadzania do właściwego organu podatkowego. Podatki bezpośrednie w takim podstawowym podziale to  podatki dochodowe, przychodowe i majątkowe.

Do podatków bezpośrednich zaliczają się:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT;
  • podatek dochodowy od osób prawnych – CIT;
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek leśny;
  • podatek rolny;
  • podatek tonażowy;
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin;
  • podatek od środków transportowych;
  • Podatek od nieruchomości.

 

I te dwa pierwsze są tymi podstawowymi:

– podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

Szczegółowe regulacje można znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest podatkiem bezpośrednim, zwyczajnym, obowiązkowym, ma charakter dochodowy i osobisty. Zasila on dochód budżetu państwa, ale udział we wpływach mają również samorządy.

– podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

Szczegółowe regulacje można znaleźć  w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek ten jest bezpośredni i obligatoryjny. Podatek ten jest dochodem budżetu państwa ale partycypuje w nim również samorząd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *