Zwolnienie z podatku VAT

O zwolnieniu podmiotowym mówi art.113 ust.1 ustawy o VAT. Napisano w nim, że od podatku zwolniona jest sprzedaż u tych podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku podatkowym określonego limitu czyli 200 tysięcy złotych z opodatkowanej sprzedaży z poprzedniego roku podatkowego (poprzednio kwota ta wynosiła 150 tysięcy złotych). Jeżeli podatnik przekroczy dopuszczony limit […]

Podatki bezpośrednie

Podatki bezpośrednie to takie podatki, które obciążają bezpośrednio każdego podatnika i są jego kosztem. Każdy podatnik jest zobowiązany do ich odprowadzania do właściwego organu podatkowego. Podatki bezpośrednie w takim podstawowym podziale to  podatki dochodowe, przychodowe i majątkowe. Do podatków bezpośrednich zaliczają się: podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT; podatek dochodowy od osób prawnych – […]

Co to jest podatek?

Podatek jest to  obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ który te podatki pobiera.  Współcześnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi.  Ale dawniej znane były również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Zgodnie z polskim prawem […]