Co to jest podatek?

Podatek jest to  obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ który te podatki pobiera.  Współcześnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi.  Ale dawniej znane były również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Zgodnie z polskim prawem […]