Podatki pośrednie

Podatki pośrednie to takie podatki, które są nakładane na wydatki na dobra i usługi. Podmioty które je płacą nie są zobowiązane do ich bezpośredniej zapłaty. Płaci je pośrednio dokonując zakupów lub zlecając usługi. Najważniejszy jest tu podatek VAT, czyli podatek od wartości dodanej. Jest on w rzeczywistości podatkiem od sprzedaży detalicznej. Płatnikiem podatku są wszystkie […]

Zwolnienie z podatku VAT

O zwolnieniu podmiotowym mówi art.113 ust.1 ustawy o VAT. Napisano w nim, że od podatku zwolniona jest sprzedaż u tych podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku podatkowym określonego limitu czyli 200 tysięcy złotych z opodatkowanej sprzedaży z poprzedniego roku podatkowego (poprzednio kwota ta wynosiła 150 tysięcy złotych). Jeżeli podatnik przekroczy dopuszczony limit […]

Podatki bezpośrednie

Podatki bezpośrednie to takie podatki, które obciążają bezpośrednio każdego podatnika i są jego kosztem. Każdy podatnik jest zobowiązany do ich odprowadzania do właściwego organu podatkowego. Podatki bezpośrednie w takim podstawowym podziale to  podatki dochodowe, przychodowe i majątkowe. Do podatków bezpośrednich zaliczają się: podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT; podatek dochodowy od osób prawnych – […]